PannekakeSwap-banner

ANKH TV TERMS

1. Betingelser

Ved å gå inn på nettstedet kl https://ankh.tv, samtykker du i å være bundet av disse tjenestevilkårene, alle gjeldende lover og regler, og samtykker i at du er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet som finnes på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og merkevare.

1a Publisering av pornografisk materiale er ikke tillatt i samfunnet vårt. Samt nakenbilder eller bilder for rent seksuelle formål. Under straff for fjerning av materialet og irreversibel blokkering av den tilhørende kontoen i tilfeller av gjentakelse.

1b Kontoer knyttet til ulovlig aktivitet er gjenstand for umiddelbar fjerning, og dataene vil bli overlatt til rettshåndhevende tjenestemenn i brukerlandet for passende tiltak.

1c Brukere med en historie med støtende eller ærekrenkende språkbruk mot andre brukere kan også få kontoene deres utestengt uten forvarsel.

1d Brukerne kan ikke laste opp eller bruke tredjepartsinnhold (for eksempel bilder, tekster, videoer, lydbånd, blant annet), bortsett fra med uttrykkelig autorisasjon fra eieren, under straff for å fjerne innholdet uten forhåndsvarsel og sletting av den tilknyttede kontoen. . Det er lov å dele innhold fra andre nettverk, så lenge det er i samsvar med vilkårene for det opprinnelige nettverket og ikke bryter med noen av de andre elementene i dette begrepet.

1e Brukere med en historie med SPAM-aktiviteter kan også få utestengt kontoer uten forvarsel.

2. Bruk License

 1. Det gis tillatelse til midlertidig nedlasting av en kopi av materialet (informasjon eller programvare) på ANKH TVnettstedet for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er innvilgelse av en lisens, ikke en overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:
  1. modifisere eller kopiere materiale;
  2. bruke materialet til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersielle eller ikke-kommersiell);
  3. forsøk å dekompilere eller reversere ingen programvare som finnes på ANKH TVnettstedet;
  4. fjerne copyright eller andre proprietære notasjoner fra materialer, eller
  5. overfør materialene til en annen person eller "speil" materialene på en hvilken som helst annen server.

Denne lisensen opphører automatisk hvis du bryter noen av disse begrensningene og kan bli avsluttet av ANKH TV når som helst. Når du avslutter visningen av dette materialet eller ved opphør av denne lisensen, må du ødelegge nedlastet materiale du er i besittelse, enten i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialet på ANKH TVNettstedet leveres på en "som den er" basis. ANKH TV gir ingen garantier, uttrykkes eller underforstått, og fraskriver seg og negerer herved alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av åndsverk eller annen rettighetskrenkelse.
 2. Videre ANKH TV garanterer ikke eller gir noen fremstillinger angående nøyaktighet, sannsynlige resultater eller pålitelighet av bruken av materialene på sin hjemmeside eller på annen måte knyttet til slike materialer eller på sider som er knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Ikke i noe tilfelle skal ANKH TV eller dets leverandører er ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsavbrudd) som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på ANKH TV's nettsted, selv om ANKH TV eller en ANKH TV autorisert representant har fått beskjed muntlig eller skriftlig om muligheten for slike skader. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på stilltiende garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, kan disse begrensningene ikke gjelder for deg.

5. Nøyaktighet av materialer

Materialene som vises på ANKH TVNettstedet kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. ANKH TV garanterer ikke at noe av materialet på hjemmesiden er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. ANKH TV kan gjøre endringer i materialet som finnes på nettstedet når som helst uten varsel. men ANKH TV forplikter seg ikke til å oppdatere materialet.

6. lenker

ANKH TV har ikke gjennomgått alle nettstedene som er lenket til nettstedet sitt, og er ikke ansvarlig for innholdet på slike koblede nettsteder. Inkludering av koblinger innebærer ikke godkjenning av ANKH TV av nettstedet. Bruk av et slikt koblet nettsted skjer på brukerens egen risiko.

7. modifikasjoner

ANKH TV kan revidere disse tjenestevilkårene for sitt nettsted når som helst uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den daværende gjeldende versjonen av disse tjenestevilkårene.

DutchEnglishFrenchGermanJapanesePortugueseRussianSpanish